გამოკითხვა

რის გაუმჯობესებას ისურვებდით "ნიკორა სუპერმარკეტის" ქსელში?

მომსახურების
ხარისხის
ფასის
დიზაინის