მზა ჩანაწერები

რომელ „მზა-ჩანაწერებს“ ვიყენებთ და როგორ?

ჩვენს ვებგვერდზე გამოიყენება შემდეგი „მზა -ჩანაწერები“ (Cookies):

  • Google Analytic-ის მომხმარებლის შიდა იდენტიფიკატორი - Google Analytic არის მარტივი, ადვილად გამოსაყენებელი ინსტრუმენტი, რომელიც ეხმარება ვებგვერდის მფლობელს, მიიღოს ვებგვერდის მომხმარებლებთან დაკავშირებული სტატისტიკური მონაცემები.
    აღნიშნული ანალიტიკური ინსტრუმენტის გამოყენების შემთხვევაში თქვენს კომპიუტერში გროვდება გარკვეული ტიპის „მზა-ჩანაწერები“ (Cookies).
    Google Analytic-ის მომხმარებლის შიდა იდენტიფიკატორი გამოიყენება მომხმარებლების სტატისტიკური იდენტიფიცირებისთვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 2 წლის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.
  • Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო - Google Analytic-ის მოთხოვნის დრო გამოიყენება მოთხოვნის სიჩქარის იდენტიფიცირებისათვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 1 წუთის განმავლობაში.
    მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.
  • Google Analytic-ის მომხმარებლის დროებითი იდენტიფიკატორი - Google Analytic-ის დროებითი იდენტიფიკატორი გამოიყენება მომხმარებლის დიფერენცირებისთვის და მომხმარებლის კომპიუტერში ინახება 24 საათის განმავლობაში. მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.
  • ვიზიტორის „მზა-ჩანაწერი“ - აღნიშნული „მზა-ჩანაწერი“ (laravel_cookie_consent) აუცილებელია იმისათვის, რომ ვებგვერდის შემდგომი გამოყენების დროს გაამარტივოს მასთან მუშაობა. ისინი ინახება მომხმარებლის კომპიუტერში, იქმნება მომხმარებლის მიერ პირველივე ფუნქციონალის არჩევის დროს და მისი წაშლა შესაძლებელია უშუალოდ კომპიუტერში ჩაწერილი ვებბრაუზერის პარამეტრებიდან „მზა-ჩანაწერების“ (Cookies) წაშლის მეთოდით.
cherry cherry
hop hop
mint mint
strawberry strawberry