პერსონალური მონაცემთა დამუშავება

პერსონალური მონაცემთა დამუშავება 

cherry cherry
hop hop
mint mint
strawberry strawberry